Razpis volitev predsednika Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru


Dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izdaja Sklep o ponovnem razpisu volitev predsednika Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do ponedeljka 20. 11. 2019 do 12. ure v zaprti kuverti v tajništvo dekanata Fakultete za varnostne vede.

Priloge: