Razpis volitev za člane Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru iz vrst študentov


Dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izdaja Sklep o razpisu volitev članov akademskega zbora Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru iz vrst študentov. Kandidature se vložijo do 23. 10. 2019 do 12. ure v tajništvo fakultete s pripisom »Kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za varnostne vede iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.

Priloge: