Razpis volitev za predstavnikov študentov v Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru


Dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru izdaja Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Kandidature se vložijo do 23. 10. 2019 do 12. ure v tajništvo fakultete s pripisom »Kandidatura za člana Senata FVV iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.

Priloge: