Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2023/24


Obveščamo vas, da je objavljen Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2023/24

Skladno z razpisom za vpis razpisujemo mesta na magistrskem programu Varstvoslovje (2. stopnja) in na doktorskem programu Varstvoslovje (3. stopnja).

Pomembno

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne.

Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski programK oddaji prijave vas zato vabimo že sedaj.

Vljudno vabljeni na informativni dan, ki bo potekal 18. maja 2023, ob 14.00 za magistrski študij ter ob 15.00 za doktorski študij na sedežu fakultete (Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana) v predavalnici 8.

Prijave na študij potekajo elektronsko na spletnem portalu eVŠ. Pred prijavo natančno preberite določbe razpisa za vpis. Bodite pozorni na roke pravočasne oddaje prijave v eVŠ-ju.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik magistrskega študija bo ostal odprt:

  • za državljane/-ke RS in državljane/-ke držav članic EU ter za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva do 8. septembra 2023,
  • za državljane/-ke držav nečlanic EU do 31. maja 2023.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik doktorskega študija bo ostal odprt:

  • za državljane/-ke RS in državljane/-ke držav članic EU do 8. septembra 2023,
  • za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva in državljane/-ke držav nečlanic EU do 31. maja 2023.

Elektronske priloge k prijavi:

  • skenirano potrdilo o diplomiranju oziroma diplomska listina ter potrdilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov in posebej ocena zaključnega dela – za diplomante FVV bomo vse podatke o predhodni izobrazbi po zaključnem prijavnem roku pridobili na fakulteti, morate pa upoštevati roke za prijavo teme zaključnega dela, oddajo zaključnega dela in roke zadnjih zagovorov: https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/zaklkjucna-dela/
  • za vpis na doktorski študij kandidati poleg zgoraj navedene dokumentacije na eVŠ portal naložijo še pisno zasnovo teme doktorske disertacije skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM. Predloga pisne zasnove je dostopna tukaj.

Za vse dodatne informacije glede magistrskega študija smo vam na voljo na mag.fvv@um.si ali za doktorski študij na dr.fvv@um.si .

Vabljeni k prijavi!