Razpisa o volitvah predstavnikov študentov v Senat in Akademski zbor UM FVV


Dekan UM FVV je izdal sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat UM FVV in Akademski zbor UM FVV. Rok za oddajo kandidatur je 17. 10. 2022 do 12.00. Kandidature se oddajajo v tajništvo UM FVV.

Priloge: