Redni, 1. letnik (UNI) predav. Sociološke teorije v varstvoslovju, dne 20. 12.


Predavanja pri predmetu Sociološke teorije v varstvoslovju (dr. Aleš Bučar Ručman) so v četrtek, 20. 12. prestavljena v predavalnico P 8 a.