Redni, 2. letnik (MAG) predav. Viktimologija


Predavanja iz predmeta Viktimologija (dr. Gorazd Meško) dne 14. 12. odpadejo in se prestavijo na četrtek, 10. 1. 2019 ob 8h – predavalnica P 10.