September 2017


Prof. dr. Gorazd Meško, prof. dr. Matevž Bren, izr. prof. dr. Branko Lobnikar, doc. dr. Katja Eman in doc. dr. Kaja Prislan so se od 3. 9. 2017 do 17. 9. 2017 v Cardiffu udeležili mednarodne konference Eurocrim 2017 s temo: »Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe«), v organizaciji European Society of Criminology. Na konferenci so predstavili ugotovitve raziskovalnih aktivnosti s področja ekološke kriminalitete, zasebne varnosti, legitimnosti in integritete policijskega dela. Prof. dr. Gorazd Meško je na Generalni skupščini, ki je potekala v okviru konference, kot izvoljeni predsednik prevzel predsedniško funkcijo organizacije European Society of Criminology.

Prof. dr. Matevž Bren je od 13. 9. 2017 do 16. 9. 2017 udeležil ESC konference v Cardiffu, kjer je predstavil prispevek Acquaintance and satisfaction with the work of private security guards among the residents of Ljubljana (avtorji prof. dr. Matevž Bren, izr. prof. dr. Andrej Sotlar in Lavra Horvat).

Asist. Rok Hacin se je od 18. 9. 2047 do 22. 9. 2017 udeležil usposabljanja Terms of Reference for Training of the Trainers (ToT) na temo deradikalizacije. Usposabljanje, katerega so se udeležili strokovnjaki iz Italije, Slovenije, Španije, Portugalske, Velike Britanije, Grčije, Cipra in Francije je potekalo v Centeru of Excellence for Stability Police Units v Vicenzi, Italija.

Doc. dr. Simon Vrhovec se je od 21. 9. 2017 do 22. 9. 2017 v Rimskih Toplicah udeležil 7. konference komunalnega gospodarstva, kjer je predstavil prispevek “Organizacijski in informacijskovarnostni izzivi vpeljave novih informacijskih tehnologij”, podal pa je tudi izjavo za predstavitveni video konference. Več o konferenci je na voljo na spletni strani konference.

Prof. dr. Matevž Bren se je od 24. 9. 2017 do 27. 9. 2017 udeležil konference Applied Statistics v Ribnem pri Bledu.

Prof. dr. Gorazd Meško je v okviru Erasmus+ izmenjave profesorjev od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017 predaval predmet Primerjalna kriminologija na Pravni fakulteti Univerze La Laguna, Tenerife, Španija.

Prof. dr. Matevž Bren se je 27. 9. 2017 na rektoratu Univerze v Mariboru udeležil sestanka delovne skupine za pripravo in izvedbo študentske ankete na UM.

Prof. dr. Matevž Bren se je 29. 9. 2017 na rektoratu Univerze v Mariboru udeležil Inavguralnega predavanja ‘Česar ne štejemo, ne šteje’.

30. 9. 2017 se je zaključil študentski projekt “Priporočilni sistem za informacijsko-varnostno izobraževanje mladostnikov”. V okviru projekta je bil postavljen portal za študentske projekte na Fakulteti za varnostne vede, na katerem so dostopne zanimive izobraževalne vsebine (npr. video posnetki) za področje informacijske varnosti. Pedagoški mentorji: izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Blaž Markelj in doc. dr. Simon Vrhovec.