Simpozij ob 30. obletnici revije ECCL


Dne 1. 6. 2022 je na FVV UM potekal simpozij ob 30. obletnici vodilne evropske revije s področja kazenskega prava, kazenskega pravosodja in kriminologije European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice | Brill. V uvodnem delu so udeležence nagovorili prof. dr. Gorazd Meško, član uredniškega odbora revije, izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan FVV UM in prof. dr. Estella Baker, urednica revije.