Sklep o imenovanju komisij za volitve članov UO UM


Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačoč je izdal sklep o imenovanju volilnih odborov za volitve za člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov Univerze v Mariboru.