Sklep o razpisu postopka izvolitve predstavnika FVV v volilno telo za volitve državnega sveta


Dekan Fakultete za varnostne vede je dne 9. 9. 2022 izdal Sklep o razpisu postopka izvolitve predstavnika Fakultete za varnostne vede v volilno telo za volitve članov Državnega sveta. Sklep in obrazec za kandidaturo sta v priponki.

Kandidature je potrebno dostaviti najkasneje do ponedeljka 26. 9. 2022 do 12.00 v tajništvo FVV.

Priloge: