Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov FVV


Dekan FVV prof. dr. Igor Bernik je izdal Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov iz vrst visokošolskih učiteljev UM FVV, ki ga skupaj z rokovnikom in obrazcem za kandidature pošiljam v priponki.

Kandidature se sprejemajo v tajništvu FVV najkasneje do ponedeljka 19. 6. 2023 do 9.00.

Priloge: