Sklep o razpisu postopka volitev za nadomestnega člana Senata UM FVV – področje informacijske varnosti


Dekan FVV prof. dr. Igor Bernik je izdal Sklep o razpisu postopka volitev nadomestnega člana Senata UM FVV za področje informacijske varnosti.

Kandidature se sprejemajo v tajništvu FVV najkasneje do ponedeljka 19. 6. 2023 do 9.00.

Priloge: