Sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za varnostne vede


Na podlagi 24. člena Zakona o visokem šolstvu, 332. člena Statuta Univerze v Mariboru in Pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze v Mariboru je Senat Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji dne 22. 1. 2019 sprejel sklep o razpisu volitev dekana Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.