Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru


Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, Nomi Hrast izdaja sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univcerze v Mariboru. Podrobnosti v prilogi.