Sklepi o razpisu volitev predstavnikov študentov v organih FVV


Dekan FVV je dne 2. 10. 2023 izdal sklepe o razpisu volitev predstavnikov študentov v organih Fakultete za varnostne vede, in sicer:

  • Sklep o razpisu volitev za nadomestne člane Akademskega zbora FVV iz vrst študentov,
  • Sklep o razpisu volitev nadomestnega člana Disciplinskega sodišča 1. stopnje iz vrst študentov,
  • Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat FVV.

Kandidature se sprejemajo do 16. 10. 2023 do 12.00 v tajništvu FVV.

Priloge: