Skupine za vaje: redni študij, 1. in 2. stopnja 2023/2024


Vaje na dodiplomskem študiju se pri obveznih predmetnih izvajajo v eni, dveh ali treh skupinah.

Vaje pri izbirnih predmetih se izvajajo v eni skupini.

Vaje na podiplomskem študiju (MAG) se v dveh skupinah izvajajo samo pri predmetu 1. letnika Varnost kibernetskega prostora.

VS – VPD (Varnost in policijsko delo)

1. letnik

 1. skupina: od A – G
 2. skupina: od H – Meš
 3. skupina: Mih – Z

2. letnik

 1. skupina: od A – Kni
 2. skupina: Kra – Pod
 3. skupina Por – Ž

3. letnik – samo obvezni predmet Metode raziskovanja in statistika (poletni semester)

 1. skupina: od A – Mij
 2. skupina: od Moh – Z

VS – IV (Informacijska varnost) – vaje potekajo v eni )1) skupini RAZEN:

1. letnik, samo pri predmetu Uvod v razvoj programske opreme (zimski semester)

 1. skupina: A – Mak
 2. skupina: Mal – Z

2. letnik, samo pri predmetu Kriminalistika (zimski semester)

 1. skupina: B – Kne
 2. skupina: Ko – Ž

UNI (Varstvoslovje)

1. letnik

 1. skupina: A – Kra
 2. skupina: Krs – Ž

2. letnik

 1. skupina: A – K
 2. skupina: L – Ž

Predmet Kriminalistična taktika in tehnika (zimski semester):

 1. skupina: A – Jag
 2. skupina: Jel – Pah
 3. skupina: Pav – Ž

3. letnik: samo obvezna predmeta Opisna in sklepna statistika (zimski semester) in Raziskovanje varnostnih pojavov (poletni semester)

 1. skupina: A – N
 2. skupina: P – Ž

MAG (Varstvoslovje). Vaje potekajo v eni (1) skupini RAZEN:

1. letnik: samo pri predmetu Varnost kibernetskega prostora:

 1. skupina: A – K
 2. skupina: L- Z