Sodelovanje v projektih ŠIPK


Vabilo študentom za sodelovanje v projektih ŠIPK Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

V okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« Fakulteta za logistiko UM vabi študente/študentke FVV UM za sodelovanje na projektu PROMETNO VARNOSTNI VIDIK ASISTENČNIH SISTEMOV V OSEBNIH AVTOMOBILIH. S pomočjo pedagoških mentorjev fakultet ter mentorjev iz negospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v negospodarski družbi.

Več o projektu si lahko preberete v prilog: