Sodelovanje v raziskavi


Spoštovani,

Fakulteta z varnostne vede UM sodeluje v raziskavi z naslovom „Dojemanje prevar in korupcije ter kriteriji določanja (proti)koruptivnega vedenja študentov v Sloveniji“. Prosimo vas, če bi si lahko vzeli nekaj minut časa in izpolnili anketo dostopno na povezavi: www.deloitte.com/si/faw-studentsko-anketo .

Za vaš čas se vam lepo zahvaljujemo.