Sodelovanje v znanstveni mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII


Spoštovane študentke in študenti Univerze v Mariboru!

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je pristopilo k izvajanju znanstvene mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi, ki so jo med študenti in študentkami začeli izvajati v mesecu aprilu. Tudi Univerza v Mariboru je, na pobudo in predlog ministrstva, pristopila k sodelovanju pri izvajanju znanstvene mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VII.

Namen raziskave je zagotoviti vpogled v socialno in ekonomsko ozadje ter značilnosti študentske populacije v Sloveniji in identificirati težave in ovire, s katerimi se le-te srečujejo med študijem.

Cilj raziskave je zbrati podatke, ki bodo omogočili primerjavo socialnih in ekonomskih pogojev življenja študentov v Sloveniji z drugimi evropskimi državami, ter bodo podlaga odločanju pri nacionalnih strategijah in politikah za izboljšanje višješolskega in visokošolskega študija v Sloveniji.

V okviru raziskave je pripravljen vprašalnik za študente, ki študirajo v Sloveniji. Vprašalnik je odprt v obdobju od 25. aprila 2019 do 15. junija 2019 in dostopen na povezavi: https://www.1ka.si/a/216885. Raziskavo bo za ministrstvo izvajal Pedagoški inštitut v Ljubljani. Študente/ke sprašujejo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju. Mednarodna raziskava EVROŠTUDENT VII se bo zaključila leta 2021.

Spoštovane študentke in študenti Univerze v Mariboru, ki ste v študijskem letu 2018/19 vpisani v študijske programe 1. in 2. stopnje, vljudno vas prosim, da pristopite k izpolnjevanju vprašalnika v zvezi z znanstveno mednarodno raziskavo EVROŠTUDENT VII in s tem pomagate pri pridobivanju podatkov, na podlagi katerih bodo spisani strateški dokumenti v evropskem visokošolskem prostoru.

S spoštovanjem.

Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Zdravko Kačič

 

Priloga: