Strokovna ekskurzija in udeležba na mednarodni študentski konferenci v Podgorici, Črna gora


Študenti 1. letnika mag. študijskega programa varstvoslovje Fakultete za varnostne vede UM so se v okviru obveznosti pri predmetu Varnost v lokalnih skupnostih udeležili strokovne ekskurzije in svoja raziskovalna dela predstavili na mednarodni študentski konferenci o varnosti v lokalnih skupnostih. Študente sta spremljala prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman.

18. aprila 2023 smo obiskali Policijsko akademijo v Danilovgradu, kjer smo si ogledali prostore in poslušali predstavitev njihovega teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Popoldne smo obiskali še Pravno fakulteto Univerze v Črni gori v Podgorici in se srečali s študenti, saj je v prostorih fakultete 19. aprila 2023 potekala 6. mednarodna študentska konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih. Osrednja tema konference je bila preprečevanje kriminalitete in zagotavljanje varnosti na podeželju in v mestih. Konferenco Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru organizira v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Črni gori.

Zbrane študente in profesorje so pozdravili in nagovorili prof. Aneta Spaić, dekanja Pravne fakultete Univerze v Črni gori. Njegova ekscelenca, Gregor Presker, Ambasador R Slovenije v Črni gori. Prof. Velimir Rakočević s Pravne fakultete UČG in prof. Gorazd Meško s Fakultete za varnostne vede UM. G. Saša Ivanovič, svetovalec direktorja policije v Podgorici in g. Andrej Vukčević, predsednik študentskega parlamenta Univerze v Črni gori.

Magistrski študenti obeh fakultet in Erasmus+ študenti na izmenjavi na Fakulteti za varnostne vede, ki prihajajo iz Češke, Nemčije, Poljske, Portugalske, Slovaške in Španije, so pod mentorstvom profesorjev Velimirja Rakočevića, Gorazda Meška in Katje Eman predstavili izbrane varnostne probleme iz mestnih in vaških okolij. Na konferenci je bilo predstavljeni 51 študentskih prispevkov, nastopilo pa je 25 slovenskih in tujih študentov iz Erasmus+ programa izmenjave. Letošnjo konferenco poleg obeh univerz podpirata program Erasmus+ in Agencija za raziskovalno dejavnost RS. Zadnji dan obiska v Črni gori je študente sprejel v.d. direktorja policije, mag. Nikolia Terzić, in jim predstavil delo policije, opisal dosežene uspehe v boju zoper organizirane kriminalne združbe ter izpostavil težave s katerimi se soočajo.

Program konference in predstavitve so dostopni na spletni strani Programske skupine Varnost v lokalni skupnosti: https://www.fvv.um.si/psvls/6-student-conference.html

Novico o dogodku so objavili tudi na spletni strani Pravne fakultete v Podgorici: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1263/objava/162001-odrzana-medunarodna-studentska-konferencija-suzbijanje-kriminaliteta-i-bezbjednost-u-ruralnim-i-urbanim-oblastima