Strokovne službe v času študija na daljavo


Obveščamo vas, da bodo strokovne službe FVV UM (referat, knjižnica, dekanat) kljub izvajanju študija na daljavo svoje storitve še naprej opravljale v času uradnih ur v prostorih fakultete. Morebitne spremembe bodo pravočasno objavljene na spletni strani fakultete.