Študentka Noemi Kapelj prejela nagrado za najboljše diplomsko delo na področju človekovih pravic


Študentka FVV Noemi Kapelj je na natečaju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije prejela priznanje za najboljše diplomsko delo na področju človekovih pravic. Diplomska naloga je nastala pod mentorstvom doc. dr. Vanje Erčulj in somentorstvom asist. Ajde Šulc.

Več informacij o dogodku: https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/varuh-podelil-nagrade-za-diplomska-magistrska-in-doktorska-dela-s-podrocja-clovekovih-pravic/