Študentski izziv Univerze v Mariboru »Krepitev korporativne varnosti v podjetjih – izvajanje fizičnih pregledov, penetracijskih testov, zagotavljanje informacijske varnosti in vloga zasebnega detektiva pri tem«


Na Fakulteti za varnostne vede je v obdobju od 1. 3. do 30. 6. 2022 potekala projektna naloga Študentski izziv Univerze v Mariboru z naslovom Krepitev korporativne varnosti v podjetjih – izvajanje fizičnih pregledov, penetracijskih testov, zagotavljanje informacijske varnosti in vloga zasebnega detektiva pri tem. Projekt je bil financiran iz Razvojnega stebra financiranja UM 2021-2024 (RSF 2.0), področja: Sodelovanje z okoljem, razvojnega cilja (O-RC-1): Spodbujanje sodelovanja študentov in potencialnih delodajalcev z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj v času študija in reševanja realnih izzivov okolja.

Projekt so vodili prof. dr. Branko Lobnikar in izr. prof. dr. Andrej Sotlar kot pedagoška mentorja ter Žiga Primc iz  podjetja Evidentium d.o.o., kot delovni mentor. V projektu je sodelovalo  8 študentov UM FVV, in sicer 1 študent VS programa Informacijska varnost, 2 študenta UN programa Varstvoslovje, 5 študentov MAG programa Varstvoslovje.

Vsebinsko je bil projekt usmerjen v aktivnosti s področja zasebnega varstva, ki nadgrajujejo kompetence, ki jih študenti pridobijo v času študija. Projekt se je prvenstveno ukvarjal s področjem korporativne varnosti, ki skrbi za zagotavljanje celovitega varovanja v organizacijah s posebnim poudarkom na zagotavljanju zakonitega in nemotenega poslovanja organizacije, zaščito pred tveganji in grožnjami, zagotavljanje informacijske varnosti in zagotavljanje fizičnega in tehničnega varovanja. Izdelan je bil tudi instrument za merjenje celovitosti zagotavljanja korporativne varnosti na naslednjih področjih: 1)Osebna varnost zaposlenih (zagotavljanje nesovražnega delovnega okolja, možnosti za napredovanje in osebni razvoj, samoučinkovitost, obseg in kakovost dela, stres in stresorji, zdravje in dobro počutje, socialna opora, medsebojni odnosi, razvoj kariere, dejavniki bolniške, absentizma in prezentizma) 2) Kakovost varovanja podatkov v organizaciji (kakovost varovanja osebnih podatkov, uporaba različnih postopkov za obdelavo podatkov, način upravljanja podatkov po GDPR in ZVOP-1, delo s tajnimi podatki) 3) Informacijska varnost (pravilniki, standardi, navodila; podatki in omrežje; varnostna politika) 3) Tehnično in fizično varovanje (oseba, odgovorna za področje, alarmi, videonadzor, varnostniki, postopek zaklepanja in ključi, sefi in gotovina, varnost med delovnim časom, varnost zunaj delovnega časa, tatvine, varovanje vozil, dostop do podjetja, značilnosti stavbe).

Študenti so s sodelovanjem v projektu pridobili kompetence, ki so neposredno uporabne na področju zagotavljanja korporativne varnosti in lahko pomembno vplivajo na njihove možnosti pri zaposlitvi na področju varstvoslovja. Prav tako je pridobitev dodatnih kompetenc študentov koristna za potencialne delodajalce.

Predstavitev rezultatov projekta bo potekala v okviru skupne predstavitve Univerze v Mariboru, ki bo na daljavo potekala 8. 12. 2022.