Tribuna: Pravno varstvo državnih, nacionalnih in skupnostnih simbolov v Sloveniji


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je na pobudo izr. prof. dr. Benjamina Flandra v oktobru 2022 v sodelovanju s Srednjeevropsko mrežo profesorjev (Central European Professors’ Network) in Central European Academy Univerze Miškolc organizirala tribuno ‘Pravno varstvo državnih, nacionalnih in skupnostnih simbolov v Sloveniji’. Na tribuni, ki je bila posvečena Dnevu suverenosti, je dr. Flander predstavil rezultate dela mednarodne raziskovalne skupine, v razpravi pa sta sodelovala tudi prof. dr. Ciril Ribičič, zaslužni profesor s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča in prof. dr. Jernej Letnar Černič, profesor z Evropske pravne fakultete Nove Univerze. Razpravo je povezovala doc. dr. Maja Modic, udeležence pa sta nagovorila tudi dekan FVV UM izr. prof. dr. Andrej Sotlar in predsednik društva Heraldica Slovenica Aleksander Hribovšek.

Posnetek tribune si lahko ogledate na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=RDoq373Pvuc