Vabilo na 1. redno sejo ŠS FVV


  1. redna seja ŠS FVV bo potekala 13. 1. 2021 ob 16. uri v MS Teams

Predlagani dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Poročanje o napredku glede obnove stavbe FVV
  3. Potrditev zapisnikov
  4. Poročilo s sej komisij Senata FVV
  5. Seznanitev in potrditev Vsebinskega in finančnega poročila ŠS FVV
  6. Razno

Gradivo je dostopno na povezavi https://univerzamb.sharepoint.com/sites/Studentski_svet_FVV_2020-2021. Prijavite se z digitalno identiteto.

 Vljudno vas vabimo, da se seje udeležite, svojo udeležbo ali morebitno odsotnost pa prosimo sporočite najkasneje do ponedeljka, 11.1.2021, do 16. ure, prodekanu za študentska vprašanja na prodekan.student@fvv.uni-mb.si.