Volitve predstavnikov študentov v Senat


Dekan FVV UM je izdal Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat.

Kandidature je potrebno na priloženih obrazcih oddati v tajništvo FVV UM do 19. 10. 2020 do 12.00.

Priloge: