Vpisna mesta za zapolnitev prostih mest – 1. stopnja študija


Fakulteta za varnostne vede UM objavlja vpisna mesta za zapolnitev prostih mest za vpis v 1. letnik na 1. stopnjo študija. Razpisujemo prosta mesta na izrednem študiju na visokošolskih študijskih programih »Varnost in policijsko delo« in »Informacijska varnost«.

Fakulteta za varnostne vede UMIzredni študij
VS Varnost in policijsko delo36
VS Informacijska varnost 15

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest traja od 24. do 25. septembra 2020 do 12. ure.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

  • kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ

https://portal.evs.gov.si/prijava/ . Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer prijavo za vpis v eVŠ odda do 25. septembra 2020 do 12. ure s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom ali uporabniškim imenom in geslom.

Priloge k prijavi

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2020/2021, se dopušča, da prijavitelji vsa k prijavi zahtevana dokazila navedena pod VII. točko razpisa vlagajo po elektronski pošti na referat.fvv@um.si do 25. septembra do 12. ure.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 25. septembra 2020 do 12. ure z vsemi prilogami. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

Vabljeni k prijavi.