Kot edina visokošolska institucija s področja varstvoslovja v Sloveniji se na Fakulteti za varnostne vede zavedamo odgovornosti - tako za razvoj tega področja pri nas, kot tudi za kakovost in mednarodno primerljivost naših programov.

Zato si prizadevamo, da bi našo institucijo kar najbolj vpeli v evropske in svetovne tokove. Poleg odgovornosti za prenos in prilagajanje mednarodnega znanja s področja varstvoslovja v slovenski prostor, pa želimo tudi sami prispevati svoj delež v bazo teh mednarodnih znanj.

Zato na FVV vse večji poudarek dajemo tako lastnim raziskovalnim projektom, kot tudi vključevanju v mednarodne raziskovalne projekte.

Ob vsem tem pa na FVV želimo okrepiti stike z organizacijami, ki zaposlujejo naše diplomante in prisluhniti njihovim potrebam, tako da so konkretni študijski programi ne le visoko kakovostni in mednarodno primerljivi, pač pa tudi kar najbolje prilagojeni tudi tem potrebam.

Vljučenost študentov

V raziskovalno delo FVV v čim večji meri vključujemo tudi študente. Študente dodiplomskega in podiplomskega študija smo vključevali predvsem v okviru seminarjev in diplomskih, specialističnih in magistrskih nalog, ki so v pretežni meri empirično in primerjalno zasnovane.

Študente v veliki meri vključujemo tudi v notranje projekte FVV, ki smo jih intenzivneje začeli izvajati v letu 2008. Študenti tako ves čas študija aktivno sodelujejo v raziskovalnem delu na področju, ki jih zanima.

Rezultat njihovega dela so izjemne zaključne naloge (predvsem magistrske in doktorske) ter predstavitve izsledkov raziskovalnega dela na različnih, tudi mednarodnih konferencah