Raziskovalna dejavnost na Fakulteti za varnostne vede je namenjena pridobivanju novih znanj, razvoju inovativnih rešitev in prispevanju k dvigu kakovosti varnostnega sektorja tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem okolju in obsega raziskave s področja varnostnih ved, ki se nanašajo na širok spekter tematik, kot so npr. kriminaliteta, kriminalistika, varnostni menedžment, pravo, informacijska varnost, psihologija, sociologija.

Ugotovitve in rezultati raziskovalnega dela Fakultete za varnostne vede so objavljeni v uglednih domačih in tujih znanstvenih revijah. Raziskovalci fakultete se kot priznani vrhunski strokovnjaki s področja varnostnih ved udeležujejo številnih domačih in tujih znanstvenih srečanj, so dejavni v domačih in mednarodnih znanstvenih ter strokovnih združenjih in predstavljajo svoje izsledke na najuglednejših institucijah po svetu. Fakulteta za varnostne vede sodeluje s partnerskimi institucijami in organizacijami pri izvajanju raziskav ter oblikovanju sektorskih politik in organizira različne oblike izobraževanja in usposabljanja s področja varnostnih ved. V raziskovalno delo fakultete so v čim večji meri vključeni tudi študenti v okviru notranjih projektov fakultete, Študentskih izzivov Univerze v Mariboru (ŠI:UM) ter različnih nacionalnih in EU programov. V raziskovalno delo so vključeni tudi v okviru seminarjev ter zaključnih del, ki so v pretežni meri empirično in primerjalno zasnovana.

Fakulteta za varnostne vede od leta 2015 dalje v okviru programskih skupin Varnost v lokalnih skupnostih (2015–2018) in Varnost v lokalnih skupnostih – primerjava ruralnih in urbanih okolij (2019–2024) izvaja raziskovalni program s področja zagotavljanja varnosti v slovenskih okoljih.

Na Fakulteti za varnostne vede deluje tudi Inštitut za varstvoslovje, ki se posveča celovitemu varstvoslovnemu raziskovanju. Raziskovanje obsega preučevanje in razvijanje teorij, struktur, postopkov, vzrokov in posledic družbenega odzivanja na kriminaliteto in preučevanje najrazličnejših varnostnih pojavov. V okviru inštituta izvajamo domače in tuje temeljne, aplikativne, razvojne in druge projekte ter opravljamo strokovne, svetovalne in druge storitve, ki sodijo v nacionalni in mednarodni program raziskovalnega dela.