Zagovor doktorske disertacije študenta Boštjana Slaka


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Vpetost organizirane kriminalitete v formalno ekonomijo – odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje«.

Disertacijo bo zagovarjal Boštjan Slak, mag. var., v četrtek 17. 10. 2019 ob 10.00 na Fakulteti za varnostne vede UM, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, v predavalnici 6.

Disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete.

V komisijo za zagovor so imenovani:

  • izr. prof. dr. Andrej Sotlar, predsednik
  • prof. dr. Bojan Dobovšek, mentor
  • doc. dr. Danijela Frangež, članica
  • doc. dr. Zoran Kanduč

Vabljeni.