Zagovor doktorske disertacije študenta Janeza Juvana


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Oblikovanje modela delovanja mednarodne skupnosti v državah Zahodnega Balkana za doseganje dolgoročne stabilnosti in varnosti«.

Disertacijo bo zagovarjal Janez Juvan, mag. var., v četrtek 13. 2. 2020 ob 13.00 na Fakulteti za varnostne vede UM, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, v predavalnici 6.

V komisijo za zagovor so imenovani:

  1. prof. dr. Branko Lobnikar, predsednik,
  2. izr. prof. dr. Andrej Sotlar, mentor,
  3. prof. dr. Bojan Dobovšek, somentor,
  4. izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, član,
  5. doc. dr. Maja Garb, članica.

Disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete.

Vabljeni.