Zagovor doktorske disertacije študenta Sama Tomažiča


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Model odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih«.

Disertacijo bo zagovarjal Samo Tomažič, mag. org. inf. v četrtek 28. 3. 2019 ob 14.00 uri na Fakulteti za varnostne vede UM, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, v predavalnici 10.

Disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete.

V komisijo za zagovor so imenovani:

  1. izr. prof. dr. Andrej Sotlar, predsednik,
  2. izr. prof. dr. Igor Bernik, mentor,
  3. doc. dr. Blaž Markelj, član,
  4. izr. prof. dr. Tomaž Hovelja, član.

 

Vabljeni!