Zagovor doktorske disertacije študentke mag. Jasne Fedran


Spoštovani.

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Načrt integritete kot oblika preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji«. Disertacijo bo zagovarjala mag. Jasna Fedran, v četrtek 7. 1. 2021 ob 11. uri preko MS Teams.

V komisijo za zagovor so imenovani:

  1. prof. dr. Branko Lobnikar, predsednik;
  2. prof. dr. Bojan Dobovšek, mentor;
  3. prof. dr. Matevž Bren, somentor; 
  4. izr. prof. dr. Benjamin Flander, član;
  5. prof. dr. Matjaž Jager, član.

V kolikor bi si želeli zagovor doktorske disertacije ogledati, za vključitev v videokonferenco pišite na e-naslov referat.dr@fvv.uni-mb.si, najkasneje dan pred zagovorom do 12. ure.

Vabljeni.