Zagovor doktorske disertacije študentke Monike Klun


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Nasilje odraslih otrok nad starši: odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje«. Disertacijo bo zagovarjala Monika Klun, magistrica varstvoslovja, dne 27. 11. 2023 ob 11.30 v predavalnici 10 Fakultete za varnostne vede.

V komisijo za zagovor so imenovani:

  1. prof. dr. Andrej Sotlar, predsednik;
  2. izr. prof. dr. Danijela Frangež, mentorica;
  3. izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, somentor;
  4. doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje, članica;
  5. izr. prof. dr. Katja Filipčič, članica.

Disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete.

Vabljeni.