Zagovor doktorske disertacije študentke Urške Pirnat


Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Oblike, vzroki in odzivi na kriminaliteto v urbanih lokalnih skupnostih«. Disertacijo bo zagovarjala Urška Pirnat, magistrica varstvoslovja, v sredo 17. 2. 2021 ob 10. uri preko MS Teams.

V komisijo za zagovor so imenovani:

  1. izr. prof. dr. Andrej Sotlar, predsednik;
  2. prof. dr. Gorazd Meško, mentor;
  3. izr. prof. dr. Katja Eman, članica;
  4. doc. dr. Zoran Kanduč, član.

V kolikor bi si želeli zagovor doktorske disertacije ogledati, za vključitev v videokonferenco pišite na e-naslov teja.per@fvv.uni-mb.si, najkasneje dan pred zagovorom do 12. ure.

Vabljeni k ogledu.