Zaključek projekta: Detektivska dejavnost in upravičenost nadzora zaposlenih


V okviru programa »Po kreativni poti do znanja« so študenti Fakultete za varnostne vede, pod vodstvom pedagoških in delovnih mentorjev, zaključili 5-mesečni projekt z naslovom Detektivska dejavnost in upravičenost nadzorovanja zaposlenih.

V okviru projekta smo poglobili znanje splošnega stanja področja detektivske dejavnosti v Sloveniji in nekaterih drugih državah, obnovili upravičenja detektivov ter vrste nadzorov, analizirali načine, na podlagi katerih se naročniki (vodilni v podjetjih) odločajo za naročanje zunanjih storitev izvajanja nadzora svojih zaposlenih, izvedeli razloge za naročilo storitev nepreverjenih posameznikov, čeprav imamo v Sloveniji licencirane detektive in pridobili veliko novega znanja.

Interdisciplinarnega projekta smo se lotili z namenom, da pripravimo publikacijo, ki bi vključevala znanja s področja prava, korporativne varnosti, zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti v našem prostoru in širše. Monografija Detektivska dejavnost in upravičenost nadzorovanja zaposlenih: Priročnik za naročnike in ponudnike detektivskih storitev v Republiki Sloveniji bo v kratkem izšla pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru. Poleg tega pa smo projekt predstavili še na spletni strani.