Zaključna dela


Na Fakulteti za varnostne vede UM od ponedeljka, 18. 10. 2021, dalje ponovno potekajo  zagovori zaključnih del v živo, v prostorih fakultete. Pri oddaji zaključnih del vas prosimo, da natančno sledite navodilom referata za študentske zadeve in ostalih strokovnih služb fakultete. Zaželjeno je, da se zaključno delo odda po elektronski pošti na e-naslov teja.per@fvv.uni-mb.si.

Več o postopku oddaje in zagovora zaključnega dela.