Zbiranje digitalnih dokazov in njihova veljavnost v kazenskih postopkih


Katedra za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in Društvo kriminalistov Slovenije sta 17. 4. 2024 na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru organizirala devetnajsti tradicionalni posvet s področja odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj z naslovom Zbiranje digitalnih dokazov in njihova veljavnost v kazenskih postopkih: kriminalistični in kazenskopravni vidiki.

Po uvodnem pozdravu predstojnice Katedre za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Danijele Frangež, so udeležence nagovorili mag. Robert Ferenc, namestnik generalnega direktorja Policije, prof. dr. Igor Bernik, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, in Damjan Apollonio, mag. var., predsednik Društva kriminalistov Slovenije.

Predstavljenih je bilo deset prispevkov, v katerih so predavateljice in predavatelji predstavili teoretična izhodišča in praktične izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Izr. prof. dr. Blaž Markelj s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je predstavil prispevek o informacijski varnosti včeraj, danes in v prihodnje, izr. prof. dr. Benjamin Flander s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je govoril o domnevi nedolžnosti in elektronskih dokazih v (pred)kazenskem postopku, doc. dr. Sabina Zgaga Markelj, svetovalka Ustavnega sodišča, je predstavila pregled slovenske ustavno sodne prakse o digitalnih dokazih, Toni Kastelic z Uprave kriminalistične policije je predstavil preiskave elektronskih naprav v slovenski policiji, mag. Špela Koleta z Višjega sodišča v Ljubljani je govorila o pomenu digitalnih dokazov z vidika razpravljajočega sodnika, mag. Ivan Pridigar s Specializiranega državnega tožilstva je govoril o tožilskem vidiku pridobivanja digitalnih dokazov iz tujine in njihovi uporabi v kazenskem postopku, Janez Stušek iz odvetniške pisarne Stušek d.o.o. je govoril o digitalnih dokazih z vidika odvetnika, dr. Mitja Štular, sodni izvedenec za telekomunikacije, je predstavil digitalne dokaze z vidika sodnega izvedenca, Primož Podbelšek s Policijske uprave Ljubljana je izpostavil pomen digitalnih dokazov pri preiskovanju spolnih zlorab otrok preko interneta, mag. Boštjan Špehonja, certificirani etični heker in direktor podjetja GO-LIX d.o.o., pa je govoril o etičnem hekanju in forenzični preiskavi kibernetskega incidenta.

Dogodek, ki se ga je udeležilo okoli 160 ljudi, so moderirali prof. dr. Bojan Dobovšek s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Damjan Apollonio, mag. var., predsednik Društva kriminalistov Slovenije, in izr. prof. dr. Danijela Frangež s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Avtorica fotografij: Klara Hostnik