Zdravstveni dom za študente


Študenti Fakultete za varnostne vede lahko v času študija koristite zdravstvene storitve Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani, na Aškerčevi cesti 4. V ZDŠ nudijo zdravstveno pomoč na področjih splošna in družinska medicina, zobozdravstvo, ginekologija in porodništvo, klinična psihologija, psihiatrija in diagnostični laboratorij.

Več informacij je na voljo v zloženkah: