7. redna seja ŠS FVV


V A B I L O
na 7. redno sejo Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede ki bo v
sredo, 13. 10. 2021, ob 11. uri v P3.

Predlagani dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnikov
  3. Konstituiranje ŠS FVV v novi sestavi
  4. Poročila s sej komisij Senata FVV
  5. Aktualno dogajanje in prihajajoči dogodki
  6. Razno


Gradivo za sejo bo dostopno na povezavi: https://univerzamb.sharepoint.com/sites/Studentski_svet_FVV_2020-2021.

Prijavite se z vašo digitalno identiteto.

Vljudno vas vabim, da se seje udeležite, svojo udeležbo ali morebitno odsotnost pa prosim sporočite najkasneje do ponedeljka, 11. 10. 2021, do 15. ure, prodekanu za študentska vprašanja na prodekan.student@fvv.uni-mb.si.

Lep pozdrav,
Prodekan za študentska vprašanja
Fakulteta za varnostne vede
Mirče Milenkov