Brisanje neaktivnih članov v knjižnicah Univerze v Mariboru


V Univerzitetni knjižnici Maribor in fakultetnih knjižnicah Univerze v Mariboru bomo pred pričetkom novega študijskega leta iz baze članov knjižnic ponovno brisali neaktivne člane, saj nam to nalagajo predpisi iz področja varstva osebnih podatkov in knjižničarstva.
Za neaktivne veljajo člani, ki že leto dni niso uporabljali knjižničnih storitev in jim je že pred letom ali več poteklo članstvo. Brisali bomo le člane, ki imajo v vseh knjižnicah Univerze v Mariboru poravnane vse obveznosti.
Tisti, ki bi kljub neaktivnosti v zadnjem letu želeli ostati člani, lahko do 15. septembra 2019 podaljšate članstvo v Univerzitetni knjižnici Maribor ali v eni od fakultetnih knjižnic Univerze v Mariboru.