Dejavnost predavateljev – april 2023


Prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman sta v 5. 4 2023 pri predmetu Varnost v lokalni skupnosti gostila predstavnike Mestnega redarstva MOL. Mestna občina Ljubljana, predvsem Mestno redarstvo, že dolgo časa odlično sodeluje s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru, predvsem na področju varnosti v lokalni skupnosti. Predstavniki Mestnega redarstva so najprej predstavili svoje delo, uradne statistike in primere dobrih praks ter promocijske posnetke v predavalnici, potem pa so se, razdeljeni v dve skupini, redarji s študenti odpravili na teren in prikazali opisno teorijo še v praksi. Novica o sodelovanju je bila objavljena tudi na spleti strani Mestne občine Ljubljana.

Doc. dr. Mojca Kompar Lukančič je 18. 4. 2023 na Fakulteti za varnostne vede gostila prof. Obručovo z Vojaške fakultete v Brnu, ki je pripravila zanimivo predavanje za študente.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 19. 4. 2023 imela vabljeno predavanje na posvetu Zbiranje obvestil in zaslišanje: Kriminalistični in kazenskopravni vidiki, z naslovom: Izzivi pri tolmačenju policijskih postopkov.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 20. 4. 2023 izvedla vabljeno predavanje na konferenci 20. dani Mate Demarin “Različitost i interdisciplinarnost u odgoju i obrazovanju” z naslovom: Bilingualism in Slovenian Istria – selected studies and problems in its preservation.

V tednu od 17. 4. do 21. 4. 2023 so se študenti 1. letnika mag. študijskega programa Varstvoslovje Fakultete za varnostne vede UM v okviru obveznosti pri predmetu Varnost v lokalnih skupnostih udeležili strokovne ekskurzije in svoja raziskovalna dela predstavili na mednarodni študentski konferenci o varnosti v lokalnih skupnostih. Študente sta spremljala prof. dr. Gorazd Meško in izr. prof. dr. Katja Eman.