Dejavnost predavateljev – december 2021


Prof. dr. Gorazd Meško se je udeležil letne skupščine International Society for the Study of Rural Crime in podelitve priznanj za prispevek k razvoju ruralne kriminologije. V okviru dejavnosti ISSRC so posneli tudi 20-minutni intervju o razvoju ruralne kriminologije v Sloveniji.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 8. 12. 2021 udeležil letne skupščine Ruskega združenja kriminalistov in kriminologov. Pripravil je tudi poročilo o delu na področju kriminologije v letu 2021 in skupnih objavah s kolegi iz Rusije.

Izr. prof. dr. Benjamin Flander se je 9. 12. 2021 udeležil javne tribune z naslovom »Pandemija in (pravna) država«, ki sta jo na spletni platformi MS Teams organizirali Katedra za pravo in Katedra za policijsko dejavnost in varnostne vede Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Na javni tribuni je predstavil sodno prakso slovenskega Ustavnega sodišča, ki se nanaša na ukrepe za zajezitev epidemije. V razpravi so sodelovali tudi prof. dr. Ivan Eržen z Inštituta za javno zdravje, prof. dr. Friderik Klampfer s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter prof. dr. Branko Lobnikar in doc. dr. Miroslav Žaberl s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Tribuno je povezovala doc. dr. Maja Modic.

Posnetek tribune: https://oblak.fvv.um.si/s/zmk99LmZJBypLrM

Prof. dr. Gorazd Meško je 9. 12. 2021 vodil srečanje Evropske mreže za preprečevanje kriminalitete (EUCPN) in Evropske nagrade s področja preprečevanja kriminalitetne (ECPA) v organizaciji Ministrstva za notranje zadeve RS. Dogodek je potekal online v času predsedovanja Slovenije Evropski Uniji. Izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman je imel predavanje o nasilju v šoli in med mladimi. Več informacij o dogodku in publikacijah je na voljo na naslednjih povezavah:

Prof. dr. Gorazd Meško se je 15. 12. 2021 udeležil razprave o razvoju kriminologije in kriminološkega raziskovanja v Rusiji, ki jo je organizirala prof. dr. Natalija Lukašenko iz Univerze v Saratovu.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 16. 12. 2021 udeležil seminarja o International Self-reported Delinquency študiji, ki ga je v okviru CRIMESEM srečanj izvedla Anna Markina z Univerze Tartu v Estoniji.