Dejavnost predavateljev – februar 2022


Izr. prof. dr. Andrej Sotlar in prof. dr. Branko Lobnikar sta 15. in 16. 2. 2022 sodelovala pri izvedbi seminarja Radicalisation – The Societal Response To Radicalisation And The Role Of The Security Environment, ki je bil pod okriljem The Intelligence College Europe v soorganizaciji Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije izveden v Ljubljani. Udeležilo se ga je 27 strokovnjakov iz obveščevalnega področja 13 evropskih držav. Na seminarju je sodelovala tudi doktorska študentka Fakultete za varnostne vede Teja Primc.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je 24. 2. 2022 na Univerzi v Zadru izvedla praktikum v sklopu doktorskega študija.