Dejavnost predavateljev – januar 2019


Izr. prof. dr. Igor Bernik se je 15.1.2019 udeležil prve državne vaje kibernetske varnosti v jedrskih objektih KIVA2019, ki je potekala na Upravi RS za jedrsko varnost. Glavni cilj vaje je bil preveriti ustreznost izdelanega modela odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih. Pri vaji so sodelovali ključni deležniki v jedrskem sektorju: upravljavec jedrskega objekta, upravni organ za jedrsko varnost, tehnično podporne organizacije in dobavitelji računalniške opreme. Na vaji so sodelovali tudi zunanji opazovalci z Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo – Direktorata za informatiko. Vaja je nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj Uprave RS za jedrsko varnost na omenjenem področju in raziskavi doktorskega študenta Fakultete za varnostne vede Sama Tomažiča, ki je tudi oblikoval model odziva.

Vaja je pokazala, da je na tem področju še mnogo izzivov, s katerimi se moramo soočiti. Udeleženci so med vajo validirali in verificirali pripravljen model, izpostavili prednosti, šibke točke in predlagali možne izboljšave. Vsi sodelujoči so vajo pozdravili in si v prihodnje želeli še več tovrstnih dogodkov. KIVA2019 predstavlja dobro odskočno desko za nadaljevanje tovrstnih vaj, saj kibernetski napadi postajajo vedno bolj pogostni, sofisticirani, napadalci pa vedno bolj motivirani in usmerjeni tudi v kritično infrastrukturo.