Dejavnost predavateljev – Junij 2021


Prof. dr. Gorazd Meško je na osnovi prispevka, objavljenega v reviji nature Human Behaviour v začetku junija 2021 (A global analysis of the impact of COVID-19 stay-at-home restrictions on crime | Nature Human Behaviour), imel intervju za časopis Delo (Epidemija precej oklestila urbani kriminal – Delo) in bil povabljen na več kriminoloških forumov, med katerimi sta bila najpomembnejša Baltski kriminološki seminar (21. in 22. 6. 2021)  in srečanje ASC Division of International Criminology (ASC Division of International Criminology (DIC) – The American Society of Criminology (asc41.com), na katerem se udeleženci pogovarjali o ključnih temah s področja mednarodne in primerjalne kriminologije.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je aktivno sodelovala na online konferenci “Language and Culture”, ki je potekala med 24. in 26. 6. 2021. Na konferenci je predstavila prispevek »The relationship among language, culture and communication in teaching Italian for specific purposes for the field of tourism«. Več o tem: https://cji.uniri.hr/clarc2021/

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je 9. in 10. 6. 2021 organizirala 22. Dneve varstvoslovja, osrednjo nacionalno konferenco s področja varnosti. Srečanje, ki je potekalo online, je bilo tudi letos namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebno-varnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakorkoli ukvarjajo z vprašanji varnosti in varovanja, oz. z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja. Več informacij in program konference: https://www.fvv.um.si/DV2021/

Zbornik povzetkov 22. Dnevov varstvoslovja