Dejavnost predavateljev – junij 2022


Asist. Iza Kokoravec je 1. 6. 2022 prof. dr. Gorazdu Mešku pomagala pri izvedbi simpozija 30. obletnice evropske revije s področja kazenskega prava, kazenskega pravosodja in kriminologije European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, ki je potekala na hibriden način: tako na Fakulteti za varnostne vede kot preko spletne platforme MS Teams.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič je v obdobju od 27. 6. do  1. 7. 2022 v okviru konference, ki jo je organizirala University of Toledo, predstavila dva prispevka: Active and inclusive teaching of literacy and communication skills ter Alternative ways of language acquisition: the introduction of movement in language acquisition.

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je 8. in 9. 6. 2022 organizirala 23. Dneve varstvoslovja, osrednjo nacionalno konferenco s področja varnosti. Srečanje, ki je po dveh letih znova potekalo  v živo v Thermani Laško, je bilo tudi tokrat namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebno-varnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah ukvarjajo z vprašanji varnosti in varovanja, oz. z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja. Več informacij in program konference: https://www.fvv.um.si/DV2022/