Dejavnost predavateljev – marec 2019


Prof. dr. Gorazd Meško se je 1. marca 2019 udeležil delovnega sestanka Evropske mreže za preprečevanje kriminalitete (EUCPN) in Evropske policijske akademije (CEPOL) v Budimpešti. Vsebina sestanka je bila razprava o pripravi evropskega modela policijskega dela v skupnosti.

Prof. dr. Gorazd Meško je med 18. in 22. marcem 2019 v okviru programa Erasmus+ obiskal Univerzo na Cipru. Poleg sestankov s predstavniki univerze je izvedel predavanja o kibernetski kriminaliteti in policijski dejavnosti, metodah raziskovanja na področju kriminologije in ekološki kriminaliteti.

Prof. dr. Gorazd Meško se je 29. marca 2019 udeležil delovnega sestanka o prihodnosti Max Planck Balkan Criminology Network v Bukarešti, Romunija. Na delovnem sestanku so prisotni razpravljali o dosedanjih dejavnostih in sodelovanju v bodoče. Gorazd Meško v okviru dejavnosti mreže ureja knjigo o razvoju viktimologije, viktimološkega raziskovanja in pomoči žrtvam kaznivih dejanj v balkanskih državah, ki bo predvidoma izšla jeseni 2019.

Prof. dr. Matevž Bren je 22. marca 2019 s prispevkom ‘Veljavnost študentskih anket na UM, obdobje 2013 – 2016’ sodeloval na mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti. Prof. dr. Matevž Bren je 28. marca 2019 je s sodelavci izpeljal redno letno skupščino Statističnega društva Slovenije.

Prof. dr. Bojan Tičar se je na podlagi vabila prof. dr. Vesne Rijavec, dekanje PF UM, kot gost udeležil okrogle mize in posveta »Medicina, pravo in družba« v prostorih Univerze v Mariboru. Prof. dr. Bojan Tičar je prisostvoval posvetu 28. in 29. marca 2019.