Dejavnost predavateljev – november 2018


Prof. dr. Gorazd Meško se je 7. 11. 2018 udeležil sestanka žirije za ocenjevanje najboljših evropskih projektov v področja preprečevanja kriminalitete v lokalnih okoljih. Sestanek je potekal na Ministrstvu za notranje zadeve Avstrije na Dunaju.

Prof. dr. Gorazd Meško in asistentka Urška Pirnat sta se 19. 11. 2018 udeležila posveta o nasilju v družini, ki sta ga organizirala PU Murska Sobota in Center za socialno delo Murska Sobota. Na srečanju sta predstavila prispevek o raziskovanju nasilja v družini in statistične pokazateljev o nasilju v družini v Sloveniji.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 23. in 25. 11. 2018 udeležil sestanka izvršnega odbora Evropskega kriminološkega združenja v Gentu, Belgija.

Prof. dr. Gorazd Meško in asistentka Urška Pirnat sta 30. 11. 2018 peljala Erasmus+ študente na strokovno ekskurzijo na Zavod za prestajanje kazni zapora v Koper in na Pomorsko policijsko postajo v Kopru.