Dejavnost predavateljev – November 2021


Izr. prof. dr. Andrej Sotlar se je 4. 11. 2021 kot razpravljavec udeležil online okrogle mize z naslovom  »Issues and challenges of municipal police officers in post-socialist countries«, ki je potekala v Krakovu (Poljska) v okviru mednarodne konference “Municipal police officer – meaning who? Officers’ professional identity now and in the future”: https://ksm30.pl/conf-data/ksm30/files/program_pdf1.pdf

Prof. dr. Bojan Dobovšek je 5. 11. 2021 na konferenci Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo predstavil prispevek Kibernetska organizirana kriminaliteta.

Prof. dr. Gorazd Meško je med 11. in 16. 11. 2021 obiskal Illinois State University, v kraju Normal, Illinois. Z gostiteljem profesorjem Ralphom Weisheitom je opravil raziskovalno delo na področju ruralne policijske dejavnosti v ZDA in obiskal več institucij, ki se odzivajo na kriminaliteto v Illinoisu.

Doc. dr. Mojca Kompara Lukančič se je 12. 11. 2021 udeležila predavanja “Kreativnost, prosim“, ki ga je izvedel Aljoša Bagola.

Prof. dr. Bojan Dobovšek je od 15. do 19. 11. 2021 sodeloval pri organizaciji in izvedbenih aktivnostih konference Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah. Na konferenci je predstavil prispevek: Ozaveščanje o prevarah in korupciji – pogled milenijske generacije: raziskava o stališčih študentov z naslovom Dojemanje prevar in korupcije ter kriteriji določanja (proti)koruptivnega vedenja študentov v Sloveniji.

Prof. dr. Gorazd Meško se je med 16. in 20. 11. 2021 udeležil letne konference Ameriškega kriminološkega združenja. Na konferenci je dejavno sodeloval na okroglih mizah s področja ruralne kriminologije in skupaj z uredniki Enciklopedije o ruralni kriminologiji zaključil urejanje treh gesel – Ruralna kriminologija v Evropi, Kriminaliteta in vode ter Varnostne vede. Udeležil se je uredniškega odbora revije International Criminology in dejavno sodeloval pri dejavnostih Division of International Criminology.

Prof. dr. Bojan Dobovšek je 26. 11. 2021 na  zaključni konferenci IAM predstavil prispevek z naslovom S prevencijo do integritete športa med mladimi.

29. 11. 2021 je v spletnem okolju Zoom potekala 7. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo je organizirala Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z občino Podčetrtek in Skupnostjo občin Slovenije. Svoj prispevek so na konferenci predstavili prof. dr. Igor Bernik, izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, prof. dr. Bojan Dobovšek, izr. prof. dr. Katja Eman, doc. dr. Vanja Erčulj, izr. prof. dr. Benjamin Flander, doc. dr. Rok Hacin, asist. Iza Kokoravec, prof. dr. Branko Lobnikar, prof. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, doc. dr. Kaja Prislan, izr. prof. dr. Sotlar, prof. dr. Bojan Tičar in pred. Bernarda Tominc.

Izr. prof. dr. Benjamin Flander, predstojnik Katedre za pravo, je 30. 11. 2021 v Budimpešti sodeloval na mednarodni konferenci »The case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union with regard to the East-Central European countries«, ki je v organizaciji Central European Professors’ Network in Ferenc Madl inštituta za primerjalno pravo potekala na madžarskem Ustavnem sodišču. Predstavil je prispevek o ukrepih za zajezitev pandemije v slovenski ustavnosodni praksi. Pozdravni govorec na konferenci je bil predsednik madžarskega Ustavnega sodišča, dr. Tamás Sulyok. Na konferenci je bila med drugim predstavljena monografija o interpretaciji temeljnih pravic v odločbah Ustavnih sodišč Madžarske, Poljske, Slovaške, Češke, Srbije in Slovenije, za katero je poglavje prispeval tudi izr. prof. dr. Flander. Knjiga bo v kratkem na izposojo v knjižnici FVV UM.